juni 21, 2024

Dominique Willaert wandelde 4 maanden rond in Ninove, Aalst, Denderleeuw, Zottegem, Herzele en andere Zuid-Oost-Vlaamse vlekken. Marginale driehoek? Wingewest voor extreemrechts? Culturele pechstrook tegen de taalgrens? Veel vragen waar Dominique een antwoord zoekt, dit gekoppeld aan zijn verleden, zoekende naar wat de mensen drijft om terug voor extreem rechts te stemmen. Voor wie er niet woont, is het simpel om de Denderstreek te borstelen. Maar hoe zien de bewoners dit eigenlijk zelf? . Het leverde een parelsnoer van verhalen op. Over de teloorgang van de fabrieken, de afbraak van sociale huisvesting en de tijd dat de volkshuizen. En luisteren naar elkaars noden, geen loze slogans, geen loze beloften, maar daadwerkelijk zorgen voor elkaar. Zorgen voor de minderbedeelden, zorgen voor een goede zorg voor iedereen.

Please follow and like us: