juli 12, 2024

Ontstaan

Vrede wordt wel eens, meestal zelfs, gezien als het tegengestelde van oorlog. Maar vrede kan ook gezien worden als de evidentie, als de logica in de samenleving. De vrede bewaren wordt dan minstens even belangrijk als oorlog vermijden. Maar beide vormen van streven zijn niet identiek. Oorlog vermijden is een stuk toegeven aan conflictstof. Vrede bewaren is toegeven aan het geloof in de democratische en verdraagzame samenleving. Het klinkt utopisch, maar het is deze belangrijk boodschap die ons Komitee u wil meegeven! Het is ook de visie van het Vredeshuis dat de vredeseducatie stroomlijnt voor duizenden jongeren die er een activiteit volgen. Gent is één van de weinige steden in ons land die een Vredeshuis hebben. Het 8 Mei Komitee dankt de Stad voor dit initiatief. Het helpt ons onze boodschap door te geven. Organisaties zoals het 8 Mei Komitee zien het als hun taak de herdenkingsmomenten van de Tweede Wereldoorlog een hedendaagse invulling te geven.
Al was het maar om vanzelfsprekendheid niet te laten evolueren tot onverschilligheid en/of extreem individualisme. Want als we erkennen en herkennen dat welzijn en welvaart de beste wapens zijn tegen oorlog (en wie durft daaraan te twijfelen?), zouden we op zijn minst moeten beseffen dat dit universele waarden zijn. De realiteit leert ons echter dat heel wat medebewoners van onze aarde niet van deze waarden kunnen genieten. Wij moeten erover waken dat de welvaart waarin we leven, de schrijnende ongelijkheid die onze aardbol tekent, niet uit het zicht verdringt. Misschien moeten we bij herdenkingsmomenten ook aan de toekomst denken en het engagement die mensen in het verleden hebben vertoond, overnemen om de huidige ongelijkheden te lijf te gaan. Met andere middelen weliswaar, maar met dezelfde nobele doelstelling: een rechtvaardige wereld waarin iedereen kan genieten van de rechten verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.