juni 21, 2024

In een mini-versie, volgens de corona regels, is stil gestaan aan het einde van WWOII. Het einde op het fascisme, een halt tegen de haat, rascisme en genociden. Even stilstaan aan diegene die vochten voor onze vrijheid tot op heden. Kijken naar de toekomst om herhaling te voorkomen. De toekomst voor onze kinderen te garanderen, een toekomst in vrede en verdraagzaamheid.

Please follow and like us:

Gerelateerd nieuws