juli 12, 2024

Ernst vom Rath, secretaris van de Duitse ambassade in Parijs, wordt op 7 november 1938 neergeschoten door Herschel Grynszpan, een 17-jarige Poolse Jood afkomstig uit Hannover. Amper twee dagen later geeft dit aanleiding tot een grootschalige pogrom, ‘Kristallnacht’, die zijn naam ontleent aan de talloze ruiten die sneuvelen. De officiële Nazi-documenten vermeldden: 191 synagogen verbrand, 76 met de grond gelijk gemaakt, 20.000 Joden gearresteerd, 36 doden en evenveel gewonden, 7.500 winkels deels of volledig vernietigd. Uit officieuze cijfers blijkt later dat deze aantallen minstens verdubbeld mogen worden. Daags na deze zogenaamd ‘spontane’ pogrom worden er op bevel van Himmler nog eens 30.000 Joden gearresteerd en naar Dachau, Sachsenhausen en Buchenwald gedeporteerd. De 700.000 Duitse Joden werden belastingsgewijs verplicht alle schade te betalen.
De Nazi-represailles tijdens en nà de Kristallnacht zijn uitgegroeid tot wat zonder meer aanzien kan worden als het grootschalige startschot voor de Holocaust. Een symboolwaarde zo groot als de gruwel van deze genocide zelf! De grondigheid en de openbaarheid waarmee één en ander uitgevoerd werd, kon niet langer de bewering “dat men het niet wist” rechtvaardigen. Noch voor de Duitse, noch voor de Europese publieke opinie. In deze is de Kristallnacht dus ook het symbool voor de complete negatie van enige democratische reflex.
Herinneren is de toekomst herdenken: een wereld waarin de mens vrij en gelijk is in waardigheid en rechten, zonder enig onderscheid.

De gelegenheidstoespraak werden gehouden door Historica Gita Deneckere, Hoogleraar, Vakgroep Geschiedenis en decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de UGent.. De leerlingen van de IVG-school en SBS de Stadspoort nemen actief deel aan de ceremonie.

Please follow and like us:

Gerelateerd nieuws