juni 21, 2024

Op 4 november 2022 werd ‘Het Kruis in de Duinen’ voorgesteld, een boek geschreven door Colin Bral, Klaas van de Ketterij en Hans Sakkers. Het kruis in het duinengebied Valkenissen ( Biggekerke) was aangevreten door het zeewater en op initiatief van Colin Bral kwam er een nieuw. Dit was meteen ook de aanzet om van het verhaal over de zes mensen die er gefusilleerd zijn ( drie Belgen en drie Nederlanders) een documentaire te maken. Hans Sakkers ging op onderzoek, vond enkele getuigen, maar de meeste en juiste info is gebaseerd op bewijsstukken uit die tijd. In een aantal scholen gaf hij ook al lezingen over ‘Standrechtelijke executies’.

Er kwam dus een nieuw kruis, maar wat met het oude ? Brent Meuleman,  burgemeester van Zelzate gaf het een plaats op de gemeentelijke begraafplaats. Temeer omdat Het Kruis in de Duinen een herdenkingsplaats is geworden voor de  geëxecuteerden. De nabestaanden waarderen dit initiatief en tal van jongeren boden hun hulp aan om het oude kruis te verhuizen en het nieuwe een plaats te geven. Het boek ‘Het Kruis in de Duinen’ is nu al verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland, eerstdaags ook hier in België.

Please follow and like us:

Gerelateerd nieuws