We hebben 12 gasten en geen leden online

 

In december 1974, 30 jaar na het einde van WO II, werd op initiatief van het Onafhankelijkheidsfront, een weerstandsorganisatie uit die oorlog, “Het Overlegcomité tegen het Fascisme” opgericht.

In december 1974, 30 jaar na het einde van WO II, werd op initiatief van het Onafhankelijkheidsfront, een weerstandsorganisatie uit die oorlog, “Het Overlegcomité tegen het Fascisme” opgericht.

Uit het oprichtingsprotocol citeren we: “Besloten werd een overlegcomité op te richten teneinde de verschillende initiatieven van strijd tegen de fascistische dreiging te coördineren.” Het protocol werd ondertekend door diverse politieke partijen, vakbonden, studentenverenigingen, vaderlandslievende verenigingen en de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden.

Op een bijeenkomst in februari 1983 werd besloten de naam van de groepering te wijzigen in 8 Mei Komitee. Tot 1974 was 8 mei immers een officiële vakantiedag voor de schoolgaande jeugd geweest om hen eraan te herinneren dat op die dag in 1945 een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog en aan de gruwel van de concentratie- en vernietigingskampen, waarin miljoenen mensen de dood vond- en omwille van hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, geaardheid, politiek engagement en/of eenvoudigweg hun streven naar een vredevolle wereld.

De afschaffing van 8 mei als officiële vakantiedag werd door heel wat betrokkenen betreurd. Enerzijds omdat het belang van deze dag hierdoor door niemand minder dan de overheid tot niets werd gereduceerd. Anderzijds, en nog belang- rijker, omdat het 8 Mei Komitee en de ermee sympathiserende organisaties vreesden dat hierdoor de boodschap van 8 mei voor de jongere generaties verloren zou gaan.

In de daaropvolgende jaren raakte ook het Gentse stadsbestuur ervan overtuigd dat deze vrees terecht was. Dit mondde in 1995 uit in de oprichting van het Vredeshuis dat met jongeren moest gaan werken rond vredeseducatie, wereldoriëntatie, ontwikkelingssamenwerking tot zelfs duurzame ontwikkeling.