Herdenkingen in de maand November 2021

 •  14 november 2021

  - Herdenking Kristalnacht om 11u
  Deze sobere en ingetogen plechtigheid vindt plaats op zondag 14 november 2021 om 11 uur aan het

  Michaël Lustig Monument (aan de hoek van de Lindenlei met de Coupure).
  De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand.

  Er zal tevens een toespraak gehouden worden door de heer Marc Verschooris. Hij is auteur en onderzoeker.

  De leerlingen van de IVG-school en Stedelijke Basisschool De Stadspoort nemen actief deel aan de ceremonie.