We hebben 7 gasten en één lid online

Om de plechtigheden en initiatieven te ondersteunen, krijgen we steun van verschillende organisaties. Waarvoor onze oprechte dank.

Ook u kan onze projecten steunen, dit door deel te nemen aan ons jaarlijks Vredesmaal, een steunkaart waar je ook iets mee kan eten.

Of door een storting op ons rekeningnummer:

IBAN: BE97 1236 8814 8449
BIC: CTBKBEBX