juli 12, 2024

6 september 2024 komen we samen om een bijzonder moment in onze geschiedenis te herdenken: de bevrijding van Gent op 6 september 1944. Het was een dag van vreugde, opluchting en hoop, een dag waarop de donkere schaduw van bezetting plaatsmaakte voor de stralende belofte van vrijheid.

Op deze dag, precies 80 jaar geleden, trokken de geallieerde troepen onze stad binnen. Met hun komst werd een einde gemaakt aan jaren van onderdrukking, angst en strijd. De bevrijding van Gent betekende niet alleen de terugkeer van onze vrijheid, maar ook de heropleving van de waarden en idealen die ons zo dierbaar zijn.

We herdenken vandaag om de moedige mannen en vrouwen te eren die hun leven riskeerden voor onze vrijheid. Hun daden van heldhaftigheid en opoffering blijven een inspiratiebron voor ons allen. We gedenken ook de vele burgers die geleden hebben onder de bezetting, en we eren hun veerkracht en vastberadenheid.

Het is belangrijk dat we deze geschiedenis levend houden, niet alleen als een eerbetoon aan hen die voor ons vochten, maar ook als een les voor toekomstige generaties. Vrijheid is niet vanzelfsprekend; het is een kostbaar goed dat we moeten koesteren en beschermen.

Laten we vandaag niet alleen stilstaan bij het verleden, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. Laten we de waarden van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit hoog houden in alles wat we doen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de offers van de bevrijders van Gent niet tevergeefs waren.

Om de vreugde op de dag van de bevrijding te herbeleven, is er een bevrijdingsfeest op vrijdag 6 september 2024. In feest in de stijl van 1944, van harte welkom
Deze gaat door in de Fernandezzaal (2de verdieping) in Ons Huis, ingang Meerseniersstraat 14 te Gent.
Inkom Gratis.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *