juni 21, 2024

Op donderdag 11 november 2021 verzamelden men op het Achtmeiplein te Gent, Dit om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken. De koninklijke politie harmonie van Gent luisterde dit muzikaal in. De voorzitter van het COVV, Erald De Wagter, bracht de mensen in herinnering hoe belangrijk vrede is. De provinciecommandant Herman Hendrickx ir. bracht een emotionele toespraak met voorbeelden van heden. Vrede is nog lang niet bereikt voor iedereen. Vrede start bij jezelf, verdraagzaamheid en tolerantie zijn de eerste sleutelwoorden. Beginselen die men vrij vlug vergeet, een klein incident kan leiden tot grote dramas.

Please follow and like us:

Gerelateerd nieuws