Woord van de voorzitter

 

8 mei, overwinning op het fascisme, een overwinning van meer dan 70 jaar geleden en vandaag nog zo actueel.
De hedendaagse gebeurtenissen, geven ons iedere dag een reden meer om het 8-mei herdenken kracht bij te zetten. Te pleiten voor verdraagzaamheid en een vredevol samenleven in deze toch zo mooie multiculturele samenleving.

De vaderlandslievende verenigingen te steunen in hun herdenking en hun getuigenissen te helpen over te brengen aan de huidige en aankomende generaties. De gevaren van onverdraagzaamheid en racisme te duiden.

We streven dan ook dat 8 mei symbool staat voor bevrijding, bevrijding van onverdraagzaamheid, zinloos geweld omwille van ras, geloof , seksuele geaardheid, enz.

Een dag dat we nadenken, hoe duurzaam vrede is en de mensen gedenken en danken die hun leven lieten in die strijd voor deze duurzame vrede.
Diegene die vandaag nog steeds de angst in zich dragen van de gruwelen van oorlog steunen, want hun strijd houd nooit op.
Vrede is broos, laten we ons dan ook duurzaam mee omgaan.

Ook dit jaar op 8 mei 2018, was er een herdenking, samen met de Stedelijke school het Laurent Instituut met de leerlingen van de 5de en 6de leerjaar. Ons volgende activiteit is op:  
Op 9 juni 2018 organiseerden we terug een "Vredesmaal" in het Vredeshuis. Bijna 100 deelnemers namen deel, konden genieten op de binnenkoer van het Vredeshuis van een aperitief, gevolgd door het voorgerechten buffet en het warme buffet. We sloten af met een een lekkere koffie. We mochten ook de steun ervaren van vele andere symphatisanten, die gewoon het bedrag doneerden, maar verhinderd waren om aan te schuiven aan het Vredesmaal.

Noteer 8 mei 2019 alvast in uw kalender. Begin juni terug een Vredesmaal... voor de tiende keer ?

 

Jean Pierre Goossens
Voorzitter

 

 

Deel deze tekst via :

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn