Woord van de voorzitter

 

8 mei, overwinning op het fascisme, een overwinning van 75 jaar geleden en vandaag nog zo actueel.
De hedendaagse gebeurtenissen, geven ons iedere dag een reden meer om het 8-mei herdenken kracht bij te zetten. Te pleiten voor verdraagzaamheid en een vredevol samenleven in deze toch zo mooie multiculturele samenleving.

De vaderlandslievende verenigingen te steunen in hun herdenking en hun getuigenissen te helpen over te brengen aan de huidige en aankomende generaties. De gevaren van onverdraagzaamheid en racisme te duiden.

We streven dan ook dat 8 mei symbool staat voor bevrijding, bevrijding van onverdraagzaamheid, zinloos geweld omwille van ras, geloof , seksuele geaardheid, enz.

Een dag dat we nadenken, hoe duurzaam vrede is en de mensen gedenken en danken die hun leven lieten in die strijd voor deze duurzame vrede.
Diegene die vandaag nog steeds de angst in zich dragen van de gruwelen van oorlog steunen, want hun strijd houd nooit op.
Vrede is broos, laten we ons dan ook duurzaam mee omgaan.

Ook dit jaar was 8 mei 2019 een mooie plechtigheid, samen met de Stedelijke school het Laurent Instituut met de leerlingen van de 5de en 6de leerjaar. Zij deden bereidde deze plechtigheid voor in verschillende lessen. Zij kregen bv. de oorlogsles: "Gekleurd verleden".
Op 8 juni 2019 was het "Vredesmaal" in het Vredeshuis. Een succes, zowel wat de sfeer betreft als het doel.

Een prachtig weekend, ter nagedachtenis van de 75ste jaar bevrijding van Gent hebben we acter de rug. Zie onze pagina.

De herdenkingen zijn voor oktober en november terug achter de rug. U kan de beeldverslagen van deze herdenkingen terug vinden op onze site onder de rubriek "Beeldverslagen".

Jean Pierre Goossens
Voorzitter

 

 

Deel deze tekst via :

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn