8 mei herdenking 2022

Platformtekst Schrikkelwake
Vooruit te Gent op 29 februari van 17u tot 18u30
St-Pietersnieuwstraat

schrikkelwake beeld igorSinds enige tijd worden we wakker in een ander politiek en maatschappelijk landschap dan we gewend waren. Ons samenlevingsklimaat verhardt en polariseert in een almaar hoger tempo. Grond- en mensenrechten komen op de helling te staan. De Vlaamse Regering viseert kritische stemmen en middenveldorganisaties. Onze media, kunsten, de onafhankelijke journalistiek, de welzijnssector en het onderwijs moeten de riem nog strakker aanspannen. Minderheidsgroepen, vluchtelingen en kwetsbare burgers krijgen onafgebroken de boodschap dat ze eigenlijk tweederangsburgers zijn.

Een deel van onze politici heeft een politiek en maatschappelijk project voor ogen dat onverholen inzet op het ontmantelen van onze liberale democratie en het installeren van een autoritaire intimidatiecultuur. Weerzinwekkende, mensonterende boodschappen worden enthousiast gedeeld op sociale media. Haat en opruiende desinformatie zijn alledaags geworden. Verdeel en heers lijkt het motto.

We zijn in donkere tijden beland, niet alleen hier in Vlaanderen, maar ook in andere Europese landen. Het uitroe-pen van homovrije zones in Polen en de gevoelige toename van geweld tegen de LGBTQ gemeenschap, de normalisering van misogynie, de vervolging van kritische stemmen in Polen en Hongarije, de brutale politiek van Matteo Salvini in Italië, en de evoluties in eigen land moeten ons bezorgd en alert maken. We hebben een kritische grens bereikt en meer dan ooit vinden we het nodig om krachtig en adequaat te reageren.

2020 is een schrikkeljaar, een leap year in het Engels. ‘Schrikkelen’ staat oorspronkelijk voor een grote verschuiving, een grote stap of sprong. Pas later ging het woord ook staan voor angst, schrik. Geen geschikter symbolisch moment om stil te staan bij de politieke en maatschappelijke aardverschuivingen. Geen passender moment om onverschrokken samen te komen met zoveel mogelijk burgers, partners uit het middenveld, en iedereen die staat voor een solidaire, democratische samenleving.

Daarom organiseren we op 29 februari 2020 – de schrikkeldag - om 17u een democratische en geweldloze ‘schrikkelwake’ op de Gentse Kouter. De schrikkelwake is een sectoroverschrijdend, niet-partijgebonden burgerinitiatief ondersteund door organisaties uit het middenveld en door iedereen die wil opkomen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin de grondrechten van iedereen gewaarborgd zijn en blijven.

Vanop de Kiosk lezen enkele prominente Gentenaren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor en zingen Gentse koren en bands een aantal iconische verzetsliederen. Liederen die uitdrukking geven aan ons verlangen om onze democratische waarden te bewaken en te verdedigen. Liederen die een dam opwerpen tegen de verdeeldheid, haat en geweld. We zingen samen. Voor vrijheid en gelijkheid. Voor verbinding en solidariteit. Voor schoonheid en kracht.

Hoe groter de opkomst, hoe krachtiger het signaal. We hebben daarom de inzet en ondersteuning van zoveel mogelijk organisaties nodig om het evenement ruchtbaarheid te geven, en om mee te helpen mobiliseren. Gent is historisch een rebelse stad, en wil ook hier en nu een voortrekkersrol spelen. We hopen dan ook dat andere steden soortgelijke initiatieven organiseren, zodat de stem van de bezorgde burgers niet meer genegeerd kan worden, en we ons samen kunnen verenigen tegen haat, populisme, en tegen het aanzwellende autoritaire en identitaire politiek-maatschappelijke klimaat.

'k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder haat

Zonder macht en zonder streven
Waar dat 't al vanzelf gaat

-Walter De Buck

Onderteken de platform tekst

Deel deze tekst via :

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn